เราจะใช้เวลานานแค่ไหนนถึงจะเล่นกีตาร์เก่ง

เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับมือใหม่หลาย ๆ คน ซึ่งคำถามนี้มันเกิดมาจากข้อสงสัย
ที่เรามองเห็นคนที่เล่นเก่ง ๆ แล้วเกิดความข้องใจว่า เค้าทำได้อย่างไรและเค้าฝึกมานาน
แค่ไหนกว่าจะเล่นกีตาร์ได้ขนาดนี้ และบางคนก็มองย้อนกลับมาว่าเราจะทำได้อย่างเค้าไหม
ความคิดต่าง ๆ เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีความสนใจหรือประทับใจในสิ่งนั้น ๆ
หากมองในแง่ดี มันคือสัญญานที่ดีสำหรับการเริ่มต้น
ผมอยากให้เข้าใจไว้ก่อนเลยว่า การเล่นกีตาร์คือการสร้างสรรค์และประดิษฐ์ทักษะ
ให้เกิดขึ้นมากับตัวเรา ทำให้เกิดเป็นศาสตร์และศิลป์ หากจะเข้าใจแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ
ศาสตร์ คือ หลักการและเหตผล ,ศิลป์ คือ ความรู้สึกและอารมณ์ ซึ่งสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้
จากการฝึกฝน แน่นอนว่าการฝึกฝนจำเป็นต้องอาศัยเวลาและความสม่ำเสมอในการฝึกฝน
เพื่อสร้างให้เกิดเป็นความสามารถที่อยู่กับเราได้ หากเราจะเอาเวลาที่แน่นอนก็จะเป็นเรื่องที่
บอกไม่ได้ว่ามันสำเร็จเมื่อไหร บอกได้แต่เพียงว่า หากเราได้เริ่มลงมือฝึกฝนแล้ว พัฒนาการ
มันก็จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราฝึกฝน และพัฒนาการก็จะค่อย ๆ เติบโตขึ้นตามช่วงเวลาที่เรา
ได้ฝึกฝนนั่นเอง
หากยังถามต่อไปอีกว่าแล้วเราจะเก่งไหม บอกได้เลยว่าเราจะเก่งได้อย่างแน่นอนหากเรา
เข้าใจองค์ประกอบในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง นั่นก็คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่เรา
สนใจด้วยความพยายามโดยไม่หน่ายหนีและรู้จักอดทนต่อการรอคอยความสำเร็จที่จะมาถึง
หากเรานำเอาการฝึกฝนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราได้ เราก็ไม่จำเป็นต้อง
กังวลเรื่องเวลาเพราะว่าเราจะค่อย ๆ ซึมซับและเกิดพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง ยังไงก็เก่งอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
หากเรามีเวลาพอสำหรับการพัฒนาตนเองก็จงใช้มันให้คุ้มค่า เพราะทุก ๆ อย่างต้อง
อาศัยเวลาในการสร้างสรรค์ งานที่ดีและมั่นคงย่อมใช้เวลามากกว่างานที่แย่