ตัวอย่างการสอน ฝึกดีดสายเปล่าตามอัตราจังหวะโน๊ตตัวกลม + ตัวขาว + ตัวดำ + ตัวเขบ็ต 1 ชั้น + ตัวเขบ็ต 2 ชั้น

Complete and Continue