ประวัติโดยย่อ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล เอกเครื่องสาย ครุศาสตร์บัณฑิต ม.ราชภัฏนครปฐม
  • ประสบการณ์สอนมาแล้ว 15 ปี เคยเป็นดนตรีที่สถาบัน KPN Music academy สาขานครปฐม 12 ปี และได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำสาขา
  • ผ่านการเล่นดนตรีอาชีพ มากกว่า 10 ปี
  • เป็นผู้ผลิตหลักสูตรการสอน